Nieuwjaarsreceptie 2016

Bij deze willen we het nieuwe jaar graag samen met jou feestelijk inzetten. We nodigen je dan ook van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 24 januari 2016 vanaf 11u in het Spaans Huis, Spaans-huisdreef 1, 3080 Tervuren.

Spaghetti-avond

Op 17 oktober organiseert Groen+ haar allereerste spaghettiavond. De opbrengsten gaan naar Manbarnotaaf, een scholenproject in Ethiopië. Iedereen is hartelijk welkom. De spaghetti-avond start om 18u in De Zevenster (markt 7a, Tervuren). Een kleine spaghetti kost 9 euro, een grote 12 euro. Uiteraard is er ook vegetarische spaghettisaus. De ingrediënten zijn afkomstig van een lokale handelaar. Reserveren is niet nodig maar wordt wel geapprecieerd.

Mark Van Roy is kandidaat

Op 25 mei trekken we naar de stembus voor de regionale, federale én Europese verkiezingen. Schepen Mark Van Roy staat op de vierde plaats van de Kamerlijst. Achter zijn kandidatuur gaat een duidelijke missie schuil.

"België is een klein land, met verschillende taalgemeenschappen en een complexe staatsstructuur. In deze context moet een politieke partij streven naar samenhorigheid, niet naar tegenstrijdigheden", aldus Mark Van Roy.  

Actueel

Bram Peters, schepen sinds begin 2016, zal de lijst van Groen+ trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Mark Van Roy, huidig schepen bevoegd voor woonbeleid, onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening en mobiliteit, tevens voorzitter van de afvalintercommunale Interrand en lijsttrekker bij de vorige verkiezingen, zal de lijst duwen. De leden van Groen+ gaven...

In oktober 2018 zijn het verkiezingen. Één van de belangrijkste documenten voor die verkiezingen maar evengoed voor de daaropvolgende jaren is gebaseerd op het programma. Omdat het zo’n belangrijk document is, willen we het graag samen met jou opstellen. Daarom organiseren we 6 avonden waar telkens een aantal thema’s worden besproken. Aan de hand van bestaande teksten (nationaal programma...

Abonneren op Groenvoer Tervuren RSS